De test en het praktijkassessment zijn er om jou te helpen antwoorden te vinden op vragen die jij hebt over jouw loopbaan en persoonlijke ontwikkeling en om jou op te leiden naar een baan. Dat is persoonlijk en privé en wij willen dan ook jouw privacy maximaal waarborgen. Onze tests zijn geen marketingtools en jouw privacy doet er echt toe.

Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn omdat we je anders niet kunnen inschrijven of het onderwijs kunnen leveren dat we beloven en bij inschrijving met je overeengekomen zijn. Deze verplichting geldt natuurlijk niet voor doelen waarvoor we je apart om toestemming vragen.

Foto's

Alleen met de expliciete toestemming van de geportretteerde kandidaat is het toegestaan een foto van hem/ haar te maken. Dit geldt voor zowel voor medekandidaten als voor medewerkers van de GAP Academy en derden.

Waarborging privacy directe persoonsgegevens

De belangrijkste manier waarop wij jouw privacy waarborgen is simpelweg door jou zo min mogelijk te verplichten om persoonsgegevens te verstrekken die jou direct als uniek individu identificeren. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover jij hiervoor expliciet toestemming geeft dan wel indien daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Als jij jouw persoonsgegevens met ons deelt, dan delen wij die niet met derden.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • om jou gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
  • om jou te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld om geldende wet- en regelgeving te kunnen nakomen).

Jouw gegevens kunnen verder worden verwerkt wanneer dat gerechtvaardigd is:

  • in het belang van de veiligheid van de staat;
  • voor gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
  • ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Tevens, indien met jouw toestemming voor:

  • het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, zoals training, opleiding en testen;
  • jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht.

Wij doen onze uiterste best om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De directie en eventuele werknemers van Onderwijs specialisten B.V./ GAP Academy zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Wij kunnen hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

Wij registreren persoonlijke en technische gegevens over hoog beveiligde verbindingen, slaan die veilig en indien noodzakelijk, versleuteld op eigen servers op en verkopen deze niet aan derden.  Hieronder vallen de aanwezigheidsregistratie, uitslagen van tests, ambitiedocument, de door ons opgestelde voortgangs- en functioneringsrapportages of directe persoonlijke gegevens die jij ons geeft. Als jij zelf toestemming verleent aan anderen en de uitslagen van tests met anderen deelt, mogelijkerwijs ook via onze samenwerkingspartners, dan is dat onder eigen verantwoordelijkheid.

Jouw persoonsgegevens, aanwezigheidsregistratie, uitslagen van tests, ambitiedocumenten, voortgangs- en functioneringsrapportages worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen of verwerken. Het rapport met de uitslag wordt door Onderwijs specialisten B.V./ GAP Academy minimaal enkele jaren bewaard waarna het rapport wordt geanonimiseerd of vernietigd.

Als jij wenst te reageren op ons privacy beleid, of jouw persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld wilt inzien, corrigeren of verwijderen, neem dan contact met ons op. Dat kan per e-mail (info@gapacademy.nl) of telefonisch (0599-588017). Wij zullen vervolgens binnen 4 weken contact met jou opnemen. Indien wij extra tijd nodig hebben om op jouw verzoek te reageren, dan zullen wij jou dat eveneens binnen 4 weken laten weten.

Contactgegevens

Locatie Stadskanaal
Electronicaweg 1
9503 GA Stadskanaal

Locatie Drachten
Ampérelaan 2
9207 AM Drachten

Email: info@gapacademy.nl
Telefoon: 0599 82 04 38
KvK: 69258260

© 2022 GAP Academy. Alle rechten voorbehouden.