Omscholing naar een kansrijk beroep

Op de arbeidsmarkt zijn op dit moment veel mensen die zich willen of moeten omscholen naar een overstapberoep. Daarnaast zijn er werkzoekenden die niet één-op–één passen op een vacature en die moeilijk een plek op de arbeidsmarkt kunnen veroveren. Bij de GAP Academy kijken we niet naar het CV van een kandidaat, maar maken we gebruik van omgekeerde selectie. 

Ontdek het talent in vier stappen

De GAP Academy helpt de kloof (gap) te overbruggen tussen de vraag van werkgevers en het aanbod van werknemers. Door middel van theorie- en praktijktesten wordt ontdekt over welke talenten de kandidaat (nog meer) beschikt. Dit doen we door talent in beeld te brengen met hulp van een vier-stappenmethode.

Met deze methode helpen we kandidaten te ontdekken of ze affiniteit met en aanleg hebben voor een baan in de techniek, bouw, zorg of groen. Want in veel sectoren is nog steeds een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. 

Kansen voor werkzoekenden door omscholing

Samen met de overheid zoals gemeenten en het UWV én bedrijven zetten we ons in om werkzoekenden te enthousiasmeren, te testen en op te leiden of om te scholen voor een baan in de techniek of bouw.

Op deze manier leiden we kandidaten naar een opleiding of kansrijk beroep, waarvan van tevoren duidelijk is wat de opleiding inhoudt en wat er voor nodig is om het succesvol af te ronden.

Zo worden de kandidaten duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt, en ondernemers kunnen verder groeien dankzij voldoende gekwalificeerd personeel.

GAP Academy streeft naar duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

Geslaagd voor een vak!

De 4 stappen van de GAP Academy

De vier-stappenmethode is toepasbaar voor alle leeftijdscategorieën, zowel voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als werkenden die van overschotsectoren naar kansen in ontwikkelsectoren willen overstappen. Met het vier-stappenplan brengen we talent in beeld en leiden we mensen op voor een kansrijk beroep.

Stap 1 - Test

Deze digitale test geeft aan of de kandidaat beschikt over technisch inzicht, aanleg heeft en of de werkzaamheden aansluiten bij zijn/haar persoonlijkheid. De test wordt online ingevuld en wordt ondersteund in de talen Nederlands, Farsi, Tigrinya (Eritrea), Arabisch, Engels en Frans.

Stap 2 - Praktijkassessment techniek

Dit assessment geeft de kandidaat inzicht om een gerichte beroepskeuze te maken. Er wordt een educatieve nulmeting gemaakt om zo de richting en duur van het opleidingstraject te bepalen. Het programma is opgebouwd uit verschillende praktijk- en theoriemodules zoals technisch tekening lezen, meettechniek, verspanende techniek, installatie- en elektrotechniek, elektronica, bouw, schilderen, veiligheid op de werkvloer en materiaal- en gereedschapskennis.

Stap 3 - Voorschakeltraject

Het voorschakeltraject is gericht op kansrijke beroepen en heeft als doel ervoor te zorgen dat de kandidaat snel en goed inzetbaar is in een bedrijf. Het voorschakeltraject bestaat uit drie fasen: voorbereidende, werkplekgerichte en functiegerichte fase. Het accent ligt op het aanleren van toegepaste vaktheorie en praktische vaardigheden. Daarnaast komen ook de sociale vaardigheden, een adequate werkhouding, inzicht in bedrijfsprocessen en veiligheid aan de orde. De basis is het uitstroomfunctieprofiel dat is vastgesteld met de ondernemer en is toegespitst op de vacature.

Stap 4 – Uitstroom naar een kansrijk beroep

De kandidaat is geslaagd voor een vak. Hij of zij stroomt uit naar een kansrijk beroep, eventueel in combinatie met een BBL-opleiding niveau 2.

Met de GAP Academy in 4 stappen naar een kansrijk beroep en perspectief op de arbeidsmarkt
Contactgegevens

Locatie Stadskanaal
Electronicaweg 1
9503 GA Stadskanaal

Locatie Drachten
Ampérelaan 2
9207 AM Drachten

Email: info@gapacademy.nl
Telefoon: 0599 82 04 38
KvK: 69258260

© 2022 GAP Academy. Alle rechten voorbehouden.