Een nieuw perspectief op de arbeidsmarkt

Omscholing naar een kansrijk beroep

De GAP Academy biedt kansen voor mensen uit overschotsectoren om zich te laten omscholen. Werkzoekenden wordt een nieuw perspectief op de arbeidsmarkt geboden door ze voor te bereiden op een baan in de techniek. (Om)scholing en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke oplossingen voor de mismatch op de arbeidsmarkt. Daardoor kan de stap naar de arbeidsmarkt of een andere sector sneller gemaakt worden.

Talent in beeld

Klantmanagers weten soms niet dat kandidaten over het juiste talent beschikken om opgeleid te worden voor een baan in de techniek, groen of zorg. Het CV van de kandidaat is vaak leidend. Bij de GAP Academy maken we gebruik van een omgekeerde selectie.

We brengen talent in beeld door middel van een vier-stappenmethode. Door het toepassen van deze omgekeerde selectie brengen we ook onbekend talent in beeld. Zo helpen we de kloof te overbruggen tussen vraag en aanbod van gekwalificeerd personeel.

Geslaagd voor een vak door omscholing

Door nauw samen te werken met gemeenten, het UWV én bedrijven, lukt het ons om kandidaten te enthousiasmeren, te testen en op te leiden voor een kansrijk beroep.

Door van tevoren goed te testen of de kandidaat geschikt is om te werken in een technisch beroep, is de kans op uitval heel erg klein.

Op deze manier worden de kandidaten duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt, en ondernemers kunnen verder groeien dankzij gekwalificeerd personeel.

Oefenen in de praktijk bij GAP Academy

Geslaagd voor een vak!

De 4 stappen van de GAP Academy

De vier-stappenmethode is toepasbaar voor alle leeftijdscategorieën, zowel voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt als werkenden die van overschotsectoren naar tekortsectoren willen overstappen. Met het vier-stappenplan brengen we talent in beeld en leiden we mensen op voor een kansrijk beroep.

Stap 1 - Test

De kandidaat wordt door een klantmanager aangemeld voor de online test die door de GAP Academy beschikbaar wordt gesteld. Deze test geeft aan of de kandidaat beschikt over inzicht en aanleg op het gebied van techniek, bouw, groen of zorg en of de werkzaamheden aansluiten bij zijn/haar persoonlijkheid.

De test wordt online ingevuld en wordt ondersteund in de talen Nederlands, Farsi, Tigrinya (Eritrea), Arabisch, Engels en Frans. De contactpersoon en de kandidaat ontvangen een rapport met het resultaat.

Stap 2 - Praktijkassessment techniek

Dit achtdaagse assessment geeft de kandidaat inzicht om een gerichte beroepskeuze te kunnen maken in de sector techniek. Het programma is opgebouwd uit verschillende modules. Er wordt bepaald of de kandidaat een juist beeld heeft van het beroep en of de werkomstandigheden hem of haar aanspreken. Ook wordt beoordeeld of de kandidaat in staat is om adequaat te functioneren in een werksituatie. De voortgang van zowel de digitale test als de praktijktest, zijn voor de klantadviseur via een online hulpmiddel te monitoren.

Stap 3 - Voorschakeltraject

Het voorschakeltraject is gericht op kansrijke beroepen en heeft als doel ervoor te zorgen dat de kandidaat snel en goed inzetbaar is in een bedrijf. Er wordt een educatieve nulmeting uitgevoerd om zo de richting en duur van het opleidingstraject te bepalen. Het voorschakeltraject bestaat uit drie fasen; voorbereidende, werkplekgerichte en functiegerichte fase. 

Het accent tijdens dit traject ligt op het aanleren van toegepaste vaktheorie en praktische vaardigheden. Daarnaast komen ook de sociale vaardigheden, een adequate werkhouding, inzicht in bedrijfsprocessen en veiligheid aan de orde. De basis is het uitstroomfunctieprofiel dat is vastgesteld met de ondernemer en is toegespitst op de vacature.

Stap 4 – Uitstroom naar een kansrijk beroep

Geslaagd voor een vak! De kandidaat heeft veel geleerd en veel vakkennis opgedaan. Misschien heeft hij of zij zelfs al een passende baan gekregen. Is dat nog niet het geval dan gaan we voor de kandidaat op zoek naar een passende werkgever. Het kan ook zijn dat de kandidaat eerst nog verder wil leren in combinatie met werken. In dat geval kan de kandidaat doorstromen naar een BBL niveau 2 opleiding.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Met de GAP Academy in 4 stappen naar een kansrijk beroep en perspectief op de arbeidsmarkt
Contactgegevens

Locatie Stadskanaal
Electronicaweg 1
9503 GA Stadskanaal

Locatie Drachten
Ampérelaan 2
9207 AM Drachten

Email: info@gapacademy.nl
Telefoon: 0599 82 04 38
KvK: 69258260

© 2022 GAP Academy. Alle rechten voorbehouden.