Voorschakeltraject

Na het afronden van het Praktijkassessment is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een voorschakeltraject. Er zijn verschillende trajecten:

Metaal
Installatie en Elektro
Dak en Wand
Elektronica
Schilderen

Tijdens dit traject doorloopt u drie fasen. Ten eerste doorloopt u de voorbereidende fase, ten tweede de werkplekgerichte fase en tot slot de functiegerichte fase. Nadat u deze drie fases bent doorgelopen, gaat u op stage. Wanneer u aan het stage lopen bent, wordt u begeleid door de GAP Academy. Er zijn regelmatig voortgangs- en functioneringsgesprekken enbij voldoende resultaat ontvangt u na afloop een certificaat. Ook is er de mogelijkheid om door te stromen naar een BBL-opleiding.