Testjeberoep.nl

Er zijn veel carrièrekansen in de zorg,  groen, bouw en techniek. Om te zien of dit bij u past kunt u de Testjeberoep.nl test doen. Met deze digitale test kunt u uw aanleg en affiniteit voor deze beroepsvelden testen.

De test bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk een intake vragenlijst, een inzichttest en een persoonlijkheidstest.

Het gedeelte dat gaat over technisch inzicht, meet het ruimtelijk inzicht, technische verbanden,  analytisch/oplossend vermogen en het logisch redeneren. De motivatie, drijfveren en persoonlijkheid wordt gemeten aan de hand van  het schetsen van situaties of omstandigheden, waarin men in de techniek mee te maken krijgt.

Rapportage

Na het afronden van de test, wordt er een rapportage gemaakt. Deze geeft een beeld of u affiniteit met de techniek heeft en in hoeverre u beschikt over het technisch inzicht.

Vervolgmogelijkheden

Om uw carrièrekansen nader te onderzoeken kunt u na deze test, zich aanmelden voor de (beroepsgeoriënteerde) Praktijk Assessment Techniek (PAT). Hierbij gaat u praktisch aan de slag!