Opleidingsprogramma | werkinstructies

Een eenduidige manier van werken op de juiste wijze, voorkomt fouten in de organisatie. Ook is het op de juiste manier beschrijven van de werkzaamheden een essentieel onderdeel van een inwerkprogramma of eigen bedrijfsschool. Vanuit de GAP Academy verzorgen wij dit hele proces en worden de handelingen en instructies ook gekoppeld aan onderwijsmogelijkheden in de regio. Denk hierbij aan de koppeling met Crebo-nummers vanuit het mbo.

Werkinstructies

Samen stellen wij de vorm van  de werkinstructies vast die het beste bij de organisatie en de werkzaamheden past.  Dit kan eenvoudig zijn, ideaal voor nieuwe werknemers met weinig ervaring, maar ook is het mogelijk om stap-voor-stap werkinstructies te maken aangevuld met afbeeldingen en/of foto’s.

Belangrijk is dat het proces van de verrichten handelingen en werkzaamheden nauwkeurig beschreven worden. Wij dragen er zorg voor dat de werkinstructie aansluit op het kennisniveau en vakbekwaamheid van de werknemers, zodat zij zelfstandig kunnen werken, terwijl de kwaliteit geborgd is.

Uw investering:  € 55,00 per uur

Doel:

Enerzijds door de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige producten en anderzijds de grote doorstroming van personeel, is het een absolute noodzaak om bepaalde werkzaamheden in productie en onderhoud vast te leggen in werkinstructies en procedures

Het borgen van de aanwezige kennis in werkinstructies zorgt ervoor dat het inwerktraject van nieuwe werknemers in een (technische) afdeling drastisch wordt verkort. De informatie nodig voor het uitvoeren van operationele werkzaamheden is immers direct bereikbaar.

Naast het opleiden van nieuwe medewerkers spelen deze werkinstructies ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van huidige medewerkers, en het vasthouden van waardevolle kennis van de ervaren mensen. Bovendien verlaagt het de foutenlast, verhoogt de efficiëntie en maximaliseert u de toegevoegde waarde van uw (technische) afdeling.

Stap voor stap tot praktijkgericht resultaat!