Quickscan

Een belangrijk onderdeel van het HR-beleid is het opstellen van functieprofielen.  Immers een succesvolle zoektocht naar een nieuwe medewerker begint met een zorgvuldig opgesteld functieprofiel. Naast dat het voor de organisatie helder moet zijn wat men in een nieuwe medewerker zoekt, moet de medewerker weten wat er van hem wordt verwacht.

HRM Scan

Een HRM scan helpt je organisatie met het in kaart brengen van de organisatiestructuur (en bijbehorende functieprofielen) en antwoord te geven op de volgende vragen:

-Is de organisatie zodanig ingericht dat de organisatiedoelstellingen nu en in de toekomst worden behaald?

-Zijn alle taken op een logische en efficiënte manier verdeeld?

-Is er een efficiëntieslag te slaan die zorgt voor een hogere productiviteit (en dus een kostenbesparing)?

-Aan welke nieuwe krachten heeft de organisatie behoefte als groei gerealiseerd moet worden? Of ontstaat er een opleidingsbehoefte van nieuwe of huidige medewerkers om de groei te kunnen realiseren?

Om duurzaam in mensen te investeren is een zekere mate van structuur nodig en een helpende hand. De structuur kan worden verkregen door het opstellen van een Bedrijfsopleidings- & Ontwikkelingsplan (BOP). De helpende hand kan geboden worden door GAP Academy®, die de ondernemer helpt bij het opstellen van dit plan.

GAP Academy® voorschakel (opleidings-) traject | instroom nieuwe medewerkers

Om de inzetbaarheid te vergroten en de inwerkperiode te verkorten, kan er door de (nieuwe) medewerker een voorschakeltraject gevolgd worden. Uitgangspunt hiervoor is de vacature en het door GAP Academy® opgestelde (instroom) functieprofiel met de vereiste competenties, die samen met de ondernemer zijn vastgesteld.