BBL begeleiding

Beroepspraktijkvorming, handboeken, extra scholing en opleiding en contact met de scholen. Deze punten worden in onze handelingsplanner bewaakt samen met de voortgang van uw leerlingen. Wanneer gewenst nemen wij alle contacten over in samenspraak met uw eigen praktijkbegeleider op de werkvloer. Ook alle subsidiemogelijkheden brengen wij voor u in kaart.